Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Rekordowa oglądalność
2006-11-14
13 listopada br., kiedy to na stronie internetowej www.wolsztyn.pl, podano wyniki wyborów samorządowych w Gminie Wolsztyn odnotowano rekordową ilość odsłon naszej witryny jednego dnia. W poniedziałek 13 listopada oficjalną stronę internetową Wolsztyna odwiedziło 1962 internautów. Poprzedni rekord, z 28 kwietnia 2006 roku (Dni Wolsztyna) wynosił zaledwie 1276.
Przejrzysta Polska - Wyróżnienie
2006-11-14
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała dla Urzędu Miejskiego w Wolsztynie W Y R Ó Ż N I E N I E   za podjęcie dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych w ramach akcji "Przejrzysta Polska".
Kurier PKP
2006-11-14
"Kurier PKP", branżowa gazeta kolejowa informuje na pierwszej stronie o przyznaniu certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej dla PKP Cargo za Parowozownię w Wolsztynie, jako za najlepszy produkt turystyczny roku 2006.
Wyniki wyborów
2006-11-13
  12 listopada 2006 roku odbyły się wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz na Burmistrza. W Gminie Wolsztyn w wyborach wzięło udział 49,31% uprawnionych do głosowania. W bezpośrednich wyborach na Burmistrza najwięcej głosów uzyskał Andrzej Rogozinski 68,30%. Pozostali kandydaci: W. Kazubski 16,23%, P. Krajewski 9,36%, M. Chojnacki 6,12% Radnymi Rady Miejskiej w Wolsztynie zostali: 1. Bocer Krzysztof - KWW Wolsztyński Blok Wyborczy2. Chrzanowski Włodzimierz Jerzy - KWW Wolsztyński Blok Wyborczy3. Czeszak Krzysztof – KW Platforma Obywatelska...
Aparat RTG dla szpitala
2006-11-10
Wolsztyński szpital posiada już nowoczesny aparat RTG dla Działu Diagnostyki Medycznej. Stosowne podziękowanie za współfinansowanie zakupu tego urządzenia na ręce Burmistrza Wolsztyna złożył Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie Jerzy Miadziołko.  
Lider Polskiej Ekologii
2006-11-08
7 listopada 2006 r. w Centrum Artystycznym „Fabryka Trzciny” w Warszawie odbyło się podsumowanie 9. edycji konkursu Ministra Środowiska „L i d e r   P o l s k i e j   E k o l o g i i ”.   Gmina Wolsztyn otrzymała w tym konkursie wyróżnienie, za wdrażanie gminnych programów mających na celu poprawę środowiska naturalnego w Gminie Wolsztyn. Tytuł „Lider Polskiej Ekologii” jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, poprawiają jednocześnie jakość życia mieszkańców; jest...
Medale "Za zasługi dla turystyki"
2006-11-07
W piątek 3 listopada Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Przemysław Smulski na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposoby noszenia (Dz. U. Nr 148, poz. 1232), za zasługi położone na rzecz rozwoju turystyki wyróżnione wręczył medale "Za zasługi dla turystyki". Medalami uhonorowano niżej wymienione osoby fizyczne i prawne rekomendowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: Pan Czesław OlejnikPan Czesław Olejnik...
XLV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie
2006-10-30
W czwartek 26 października odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie:  Porządek posiedzenia:1. Otwarcie obrad.2. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.3. Uchwalenie porządku obrad.4. Podjęcie uchwały w sprawie celowości wykonania modernizacji dróg gminnych z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2007 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.6. Podjęcie...
Gmina otwarta na fundusze strukturalne
2006-10-30
Podczas seminarium promocyjno – informacyjnego, które odbyło się w ramach projektu „Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne” realizowanego przez Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, zostały wręczone certyfikaty: gminie Wolsztyn za uzyskanie tytułu „Gmina otwarta na fundusze strukturalne”, a pracownikowi Urzędu Miejskiego za uzyskanie tytułu „Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych”. Certyfikaty z rąk starosty wrzesińskiego odebrali Burmistrz Andrzej Rogozinski oraz Robert Papierowski. Po osiągnięciu...
Travel Polska o Wolsztynie
2006-10-30
Przewodnik Turystyczny po Polsce, Travel Polska, pisze na swojej stronie internetowej o Wolsztyńskiej Parowozowni! Zapraszamy do lektury!  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA