Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Projekt RPWP.03.03.00-30-01/08

„Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego
służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”INFORMACJA DOT. PODPISANEJ UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.02.2008r. w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Gmina Wolsztyn przygotowała projekt pn. „Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn” i złożyła stosowny wniosek w siedzibie Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z uwagi na charakter projektu, zgłoszono go w działaniu 3.3 „Wsparcie ochrony przyrody”.
Po wstępnej weryfikacji kompletności i poprawności formalnej przeprowadzonej zgodnie z zasadą dwóch par oczu przez pracowników Funduszu, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej i technicznej, której dokonała Komisja Konkursowa na podstawie kryteriów wyboru zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Po zakończeniu etapu oceny merytorycznej projekt trafił na tzw. listę rankingową projektów, która została przedłożona  pod obrady Zarządu Województwa Wielkopolskiego w celu podjęcia uchwały o wyborze projektów do dofinansowania.
 Efektem podjętych decyzji na poszczególnych szczeblach oceny i wyboru projektów jest umowa o dofinansowanie projektu, zawarta w dniu 24.11.2008r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gminą Wolsztyn reprezentowaną przez Burmistrza Wolsztyna. Przyznana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 70% kosztów kwalifikujących się do refundacji przez fundusz, co przekładając na kwotę daje ok. 276,8 tys. zł bezzwrotnej dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów przedsięwzięcia.
 Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejącego, przebiegającego wokół Jeziora Wolsztyńskiego i doliny Dojcy szlaku pieszo-rowerowego o dł. ca 8 km.
W ramach projektu zakłada się m.in. utwardzenie nawierzchni chłonnych w zaniżeniach terenowych, obecnie podtapianych i zalewanych z zastosowaniem materiałów naturalnych, przebudowę  przepustów na rowach melioracji szczegółowej, umocnienie brzegu jeziora narzutem kamiennym,  ustawienie tablic informacyjnych, odmalowanie oznakowania szlaku oraz  ustawienie ławek parkowych.PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

W poniedziałek 1 grudnia 2008r. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał umowę z firmą SAWPOL reprezentowaną przez p. Władysława Sawickiego na realizację robót stanowiących zakres przedmiotowego projektu. Zgodnie z ofertą przedstawioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wartość umowy opiewa na  kwotę 281,5 tys. zł.

 

 RZECZOWE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 8 maja b.r. nastąpiło rzeczowe zakończenie realizacji projektu. Roboty budowlane były prowadzone od grudnia 2008r. wokół Jeziora Wolsztyńskiego wzdłuż istniejącego Szlaku Żurawiego.  W okresie kilku miesięcy wykonano 5 przepustów na rowach melioracji szczegółowej, umocniono brzeg jeziora narzutem kamiennym, wykonano nawierzchnie chłonne w zaniżeniach terenowych, wcześniej podtapianych i zalewanych, ustawiono 10 tablic informacyjnych o walorach przyrodniczych obszaru, odmalowano oznakowanie szlaku oraz ustawiono ławki parkowe na trasie Szlaku.

Projekt zrealizowano dzięki uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Więcej informacji w załączonej prezentacji.

 

 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

WYSZUKIWARKA