Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zgodnie z zasadą przewidywalności funkcjonowanie instytucji publicznych i realizowanie zadań publicznych odbywa się w sposób planowy i przewidywalny. Władze potrafią skutecznie włączyć społeczność lokalną w proces tworzenia długofalowych planów działania.

ZADANIA:

(4.1.) Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy, zawierającej procedurę jej wdrażania oraz krótkiego materiału, przybliżającego strategię mieszkańcom (obligatoryjne).

Osoba odpowiedzialna: Justyna Mikołajewska

Zadanie polega na opracowaniu z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno - ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.

Uchwała Nr XX/150/2004
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 24 czerwca 2004 roku


w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591- z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Rozwoju Lokalnego "w pigułce" dla mieszkańców - pobierz

(4.2.) Opracowanie wieloletniego planu finansowego /WPF/ i wieloletniego planu inwestycyjnego /WPI/ oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.

Osoba odpowiedzialna: Irena Jakubczyk, Grzegorz Wysocki

Zadanie polega na opracowaniu wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.

(4.3.) Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy / harmonogram / oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji / budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych / rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju (fakultatywne).


Osoba odpowiedzialna: Magdalena Wolnik

Zadanie polega na wprowadzeniu stałych terminów obrad rady gminy.

HARMONOGRAM PRACY RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE W 2005 ROKU

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

WYSZUKIWARKA