Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

 Wydział Finansowo-Gospodarczy - Skarbnik Alina Molicka

pok. 11 - A. Molicka, tel. (68) 347 4 511
pok. 12 - E. Benysek, A. Dziwis, K. Sip, tel. (68) 347 4 513
pok. 10 - E. Pikuła, J. Rubach, tel. (68) 347 4 514
pok.  9 -  D. Jąder, P. Buła,  tel. (68) 347 4 515 i 347 4 516
pok.  15 -  L. Nowak, A. Horowska, J. Pietrzak, tel. (68) 347 4 512

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza email [kontakt]


DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO NALEŻY:


1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

2. Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy.

3. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.

4. Uruchomienie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

6. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych z wykonania dochodów i wydatków objętych budżetem.

7. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

9. Dokonywanie wyceny aktów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

10. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

11. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.

12. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczowym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu.

13. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych.

14. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych.

15. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.

16. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

17. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

18. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędami skarbowymi, ZUS, bankami oraz innymi instytucjami

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

WYSZUKIWARKA