Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Referat Rozwoju Lokalnego - Kierownik Michał Nowak

pok. 18  Robert Papierowski, tel. 68 3474535

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza email [kontakt]


DO ZAKRESU DZIAŁANIA REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO NALEŻY:

Inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez gminę środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów.

Bieżące informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwości składania wniosków o finansowanie projektów z funduszy zewnętrznych.

Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych oraz rozliczania realizowanych projektów, a w szczególności współpraca z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych (w szczególności przygotowanie wniosków pomocowych, współpraca w zakresie wdrażania i rozliczania projektów, które uzyskały dofinansowanie, sprawozdawczość, monitoring i promocja tych projektów).

Pomoc formalno - prawna organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Wolsztyn w aplikowaniu o środki unijne.

Organizowanie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie inicjowania i realizacji projektów i innych wspólnych przedsięwzięć.

Inicjowanie i współpraca w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dotyczących polityki regionalnej, rozwoju lokalnego oraz integracji europejskiej.

Udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów.

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie aplikowania i realizacji projektów pomocowych.

Prowadzenie bazy danych o dostępnych programach Unii Europejskiej i krajowych, przeznaczonych na rozwój lokalny i ponadlokalny.

Przygotowywanie pisemnych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie dofinansowania inwestycji i innych przedsięwzięć gminnych ze źródeł poza budżetowych.

Opracowywanie corocznych Programów Współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi.

Informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych.

Przeprowadzanie procedury konkursowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Gromadzenie i rozliczanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych.

Organizowanie spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Prowadzenie spraw związanych z przynależności Gminy do Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich i Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami i związkami, do których należy Gmina Wolsztyn.

Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie przeprowadzania remontów budynków i budowli będących własnością Gminy.

Opracowywanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi wniosków konkursowych w konkursach, do których przystąpiła Gmina Wolsztyn.
 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

WYSZUKIWARKA