Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

DO ZAKRESU DZIAŁANIA STANOWISKA D/S AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NALEŻY:

pok. 32, I. Krokos, tel. 068 347 4 588

I. W zakresie audytu :

1. Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

2. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z rocznym planem, który w szczególności obejmuje:
1)badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzenie:
a) przestrzegania zasad rachunkowości,
b) zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
c) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych.
2) dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli, zarządzenia ryzykiem i kierowania jednostką samorządu terytorialnego,
3) dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywanych wydatkach, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań zaciągniętych zobowiązań.

3. Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni do końca marca każdego roku.

4. Śledzenie działań podjętych w wyniku zaleceń pokontrolnych.

II. W zakresie kontroli wewnętrznej:

1. Przygotowanie do akceptacji Burmistrza propozycji kwartalnych planów kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Przygotowanie szczegółowych planów kontroli i przeprowadzenie kontroli wg regulaminu kontroli wewnętrznej.

3. Przedstawienie Burmistrzowi wyników kontroli wewnętrznej wraz z projektem zaleceń pokontrolnych.

4. Wykonywanie na polecenie Burmistrza kontroli doraźnych.

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

WYSZUKIWARKA