Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Pomoc materialna
2006-09-01 08:23:50

JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC MATERIALNĄ

Pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy przypisanym jej na mocy art. 90m ust. 1 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Art. 90n ust. 5 wyżej cytowanej ustawy stanowi, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W związku z powyższym od 1 do 15 września 2006 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych, wychowanków ośrodków szkolno - wychowawczych, natomiast od 1 września do 15 października 2006 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych.
O pomoc materialną ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, wychowankowie ośrodków szkolno-wychowawczych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych zamieszkali na terenie GMINY WOLSZTYN, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 316,00 zł.

Wnioski odebrać można:
- w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 50 (sekretariat -  pokój nr 2),
- u dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów gminy Wolsztyn,

Rodzice uczniów składających wnioski na stypendia dla uczniów różnego typu szkół, mogą złożyć wnioski w jednej szkole (np. uczeń Szkoły Podstawowej, uczeń Gimnazjum, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych – wnioski można złożyć w Szkole Podstawowej lub w Gimnazjum).
Do wniosków składanych do 15 września należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2006 (netto), a do wniosków składanych do 15 października za miesiąc wrzesień 2006 (netto).

Stypendia szkolne finansowane są z budżetu gminy, dotacji celowej, a w roku szkolnym 2006/2007 dodatkowo przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

Warunki i tryb ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów określa Uchwała Nr 28/219/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn, dostępna u dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjów, w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA