Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty

Rynek 1, Wolsztyn
 tel. (0-prefix-68) 347 45 81

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie jest jednostką organizacyjną powołaną w celu realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego wynikających z zapisów określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r.  Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Do zadań tych, należy przede wszystkim:
 

 • obsługa administracyjno-finansowa i organizacyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Wolsztyn,
 • organizacja dowozu do szkół (w tym również dla uczniów niepełnosprawnych), - dokonywanie zwrotów środków za bilety uczniom dojeżdżającym do szkoły środkami komunikacji publicznej.


Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty zajmuje się również realizacją zadań związanych z:

 • realizacją pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym,
 • Rządowym Programem udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych "Wyprawka Szkolna",
 • dofinansowaniem dla pracodawców z tytułu wykształcenia lub przyuczenia młodocianego pracownika.


W Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty można również uzyskać informacje na temat:
 

 • organizacji sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Wolsztyn,
 • zasad i kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz odpłatności za przedszkola,
 • udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
 • dofinansowania z tytułu wykształcenia lub przyuczenia młodocianego pracownika,
 • obsługi funduszu socjalnego dla emerytów,
 • zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
 • dokumentacji archiwalnej po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wolsztynie.


Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania poszczególnych szkół, gimnazjów i przedszkoli można uzyskać pod numerem tel. 068 347 45 81.   

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

WYSZUKIWARKA