Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zgodnie z zasadą rozliczalności działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za podjęte działania. Gmina rozliczalna potrafi skutecznie poinformować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania.
 
(6.1.) Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (obligatoryjne).
Osoba odpowiedzialna: Justyna Mikołajewska
Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.


Zarządzenie nr 11/2005
Burmistrza Wolsztyna - Kierownika Urzędu
z dnia 7 lipca 2005 roku


w sprawie: corocznego wydawania informatora budżetowego dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

Na podstawie art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.

Wprowadzam obowiązek corocznego informowania mieszkańców Miasta i Gminy Wolsztyn o dochodach i wydatkach w formie informatora budżetowego.
 
§ 2.

Informator budżetowy, o którym mowa w § 1 wydawany będzie w formie broszury pod nazwą: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" oraz komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
 
§ 3.

1. Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie trzech miesięcy od dnia uchwalenia budżetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W 2005 roku informator będzie wydany do dnia 31 maja 2005 roku.
§ 4.

Zasady tworzenia informatora oraz treść informatora określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 11/2005
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 7 lipca 2005 roku

Treść i zasady tworzenia informatora budżetowego Miasta i Gminy Wolsztyn

1. Informator przedstawia dochody i wydatki Gminy za okres ostatnich 3 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
2. Informator zawiera informacje na temat dochodów i wydatków Miasta i Gminy.
3. Dane, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być przedstawione w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie, w postaci rysunków i wykresów. Informacje powinny być przedstawione w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej. W informatorze należy wskazywać trendy i tendencje wieloletnie.
4. Informator zawiera informacje o:
a) sposobie tworzenia budżetu,
b) sposobie zgłaszania wniosków do budżetu,
c) miejscu, w którym można uzyskać bardziej szczegółowe dane dot. budżetu.
 

                   

TREŚĆ                                                      TREŚĆ

 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

WYSZUKIWARKA