Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Nowa sala sportowa w SP 3
2006-09-04 08:23:50

W poniedziałek 3 września w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007 połączona z uroczystym oddaniem do użytku nowej szkolnej Sali sportowej. Na uroczystość przybyli m.in.: Posłowie na Sejm RP Stanisław Piosik i Jakub Rutnicki, oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Przemysław Smulski i Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Panowie Posłowie!  Panie Wojewodo! Panie Marszałku!
Szanowni Państwo! Droga Młodzieży !

Spotykamy się dziś na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, by uroczyście - w obecności wielu znakomitych gości , dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Wolsztyn i młodzieży – zainaugurować rok szkolny 2006 / 2007, a przy okazji oddać do użytkowania nową salę sportową przy tejże szkole.

W dniu dzisiejszym naukę rozpoczyna w naszej gminie 3672 uczniów uczęszczających do 13 szkół podstawowych i 4 gimnazjów. W stosunku do roku ubiegłego mamy o 47 uczniów mniej. Również mniejsza liczba „6-latków” rozpocznie naukę w „zerówkach”. W porównaniu do roku ubiegłego liczba ta zmalała z 329 do 298.

Mimo to musieliśmy podjąć szereg decyzji o zmianach organizacyjnych w funkcjonowaniu gminnej sieci szkolno - przedszkolnej, polegających na przeniesieniu większości 9 godzinnych oddziałów zerówkowych do szkół.

Oddziały 6-latków będą nadal funkcjonowały w przedszkolach w Obrze i Świętnie. Przyczyną tego stanu rzeczy stało się wyjątkowo duże zainteresowanie przedszkolami rodziców dzieci w wieku 3 – 5 lat i odnotowane znaczące zwiększenie naboru do przedszkoli tej grupy dzieci z 504 w roku ubiegłym do 585 dzieci w roku bieżącym. Dzieje się tak mimo zauważalnego niżu demograficznego, nasuwa się więc wniosek, że skoro rodzice decydują się na posłanie dzieci do przedszkola to znaczy, że mają pracę, że znajdują ją w nowo powstających i rozbudowujących się zakładach pracy w naszej gminie, a kierunek działań progospodarczych podejmowanych przez nasz samorząd jest właściwy.

Wspomniane przeze mnie zmiany organizacyjne, do których chciałbym dodać jeszcze fakt utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów 5 – godzinnych w Przedszkolu Nr 3 oraz nowy oddział zamiejscowy w Karpicku, wymusiły konieczność wyasygnowania dodatkowych środków budżetowych w wysokości ok. 500 tys. zł na modernizację pomieszczeń dla nowych zerówek, remonty i przebudowę bloków żywieniowych, rozbudowę przedszkola Nr 3, urządzenie placów zabaw, itp. przedsięwzięć. Drugie tyle wyniosły koszty związane z zakończonymi lub jeszcze trwającymi planowanymi remontami i modernizacjami.

Wymienię choćby trwającą od kilku lat sukcesywną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w naszych szkołach, wymianę pokryć dachowych, modernizację instalacji elektrycznych i sanitarnych, malowanie izb lekcyjnych i bloków żywieniowych czy rozpoczętą w roku ubiegłym wymianę mebli w klasach.

Zdaję sobie jednak sprawę, że mimo znaczących nakładów inwestycyjno – remontowych corocznie ponoszonych przez nasz samorząd w zakresie oświaty, nadal pozostaje wiele do zrobienia. Mam jednak nadzieję, że Rada Miejska, zawsze pozytywnie odnosząca się do wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy bazy oświatowej, utrzyma przyjęty kierunek działań.

Szanowni Państwo!
Chyba najwięcej w ostatnich latach udało nam się zrobić w zakresie zaplecza sportowego naszych szkół. Od kilku lat z nowoczesnych sal sportowych korzystają uczniowie szkół w Kęblowie i Świętnie. Od prawie 2 lat własną salę gimnastyczną mają też dzieci w Starym Widzimiu, a niedługo planujemy dobudować salę sportową przy Szkole Podstawowej we Wroniawach. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim zrealizowaliśmy największy dotąd tego typu obiekt na terenie Wolsztyna, czyli Miejską Salę Sportową „Świtezianka”.  Tak się jednak stało, że największa szkoła podstawowa w naszej gminie dysponowała jedynie małą, nie spełniającą jakichkolwiek parametrów salką gimnastyczną o wymiarach 9 m x 18 m, z której musiały korzystać jednocześnie 4 grupy ćwiczących.

Stało się więc zarówno dla mnie, jak i dla samorządu miejskiego oczywistym, że kolejna sala sportowa powinna powstać przy tej właśnie szkole. Dzięki zaangażowaniu Dyrektora Szkoły oraz Społecznego Komitetu Budowy, na przełomie 2004 i 2005 roku powstała dokumentacja techniczna sporządzona przez Biuro Projektowo – Kosztorysowe RACHBUD s.c. z Bucza, kierowane przez obecnego tu Pana Janusza Zająca. Dnia 8 lutego 2005 roku wydane zostało pozwolenie na budowę. Równolegle trwały działania gminy zmierzające do pozyskania pozabudżetowych środków na sfinansowanie zadania. Dzięki przychylności Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zresztą nie po raz pierwszy, w październiku ubiegłego roku podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotacji w wysokości 800 tys. zł ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. W roku bieżącym natomiast skorzystaliśmy z preferencyjnej pożyczki na ten cel zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1 440 tys. zł. Rok temu, w czerwcu, odbył się przetarg na wykonawstwo robót, w wyniku  którego podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „DANA – BUD”, które tym samym rozpoczęło budowę kolejnego w swoim dorobku obiektu sportowego na terenie naszej gminiy. W dniu 19 września 2005 roku w obecności m.in. Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Stefana Mikołajczaka oraz obecnego tu Posła Pana Stanisław Piosika, uroczyście wmurowaliśmy akt erekcyjny budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wolsztynie.
 
Znana z doskonałej jakości i terminowości robót firma „DANA – BUD” wraz z równie solidnymi podwykonawcami robót branżowych – Zakładem Remontowo – Budowlanym Pana Józefa Mączkowskiego, Zakładem „Systemy Cieplne, Klimatyzacja” – Pana Jakuba Lorenza oraz Zakładem Usług Pomiarowo – Kontrolnych i Instalacyjnych  - Pana Marka Jarmużka pod nadzorem Panów: Grzegorza Wysockiego, Wiktora Derdy, Benona Jądera i Michała Śmiałka , zgodnie z zawartą umową, dnia 30 czerwca br. zgłosiła gotowość do odbioru, a dnia 28 lipca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie sali.

Szanowni Państwo! Droga młodzieży!
Od dziś lekcje wychowania fizycznego dla uczniów tej szkoły odbywać się będą w nowoczesnym obiekcie, w którym boisko sportowe o wymiarach 36 m x 18 m umożliwia prowadzenie zajęć jednocześnie dla 3 grup ćwiczących. Pozostałe zaplecze socjalno – sanitarne i magazynowe również sprzyja wszechstronnemu wykorzystaniu budynku. Budowla została komunikacyjnie połączona ze szkołą i jak widać – doskonale wkomponowana w istniejącą architekturę. Warto zaznaczyć, że sala ta będzie pełnić funkcję sportowego obiektu  środowiskowego, służącego otaczającemu nas osiedlu budownictwa wielorodzinnego. Poza budynkiem podstawowym, w otoczeniu szkoły powstały nowe parkingi i zmodernizowano gruntownie drogę dojazdową. Jest to efekt pracy i działań wielu osób, firm i instytucji.

Dziękuję więc wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej pięknej sali, a więc przede wszystkim Społecznemu Komitetowi Budowy, Projektantom, Wykonawcom, Inspektorom Nadzoru, instytucjom finansującym – Urzędowi Marszałkowskiemu, Bankowi Ochrony Środowiska i Radzie Miejskiej, która pozytywnie zaopiniowała umieszczenie tego zadania w budżecie gminy oraz wszystkim innym nie wymienionym z imienia i nazwiska. Życzę młodzieży i nauczycielom wiele zadowolenia z nowego obiektu.

Korzystając zaś z obecności dyrektorów naszych szkół gminnych i przedszkoli, chciałbym za Państwa pośrednictwem życzyć gronom pedagogicznym dużo satysfakcji z wykonywanej pracy i osiągnięć waszych uczniów, a uczniom dobrych wyników w nauce, sporcie i innych dziedzinach życia szkoły.

Andrzej Rogozinski
Burmistrz Wolsztyna

 

 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA