Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
XXXIX Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie
2014-05-27 22:24:38

 

XXXIX Sesja  Rady  Miejskiej  W  Wolsztynie

 

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wolsztyn za rok 2013, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
a) omówienie sprawozdania Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu gminy za 2013r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
b) wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie o sprawozdaniu Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu za 2013 r.,
c) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2013 r.,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna za 2013 r.,
e) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2013 r.,
f) opinie komisji branżowych i dyskusja nad wykonaniem budżetu,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 8. Zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.
 


Sesja odbyła się 28 maja 2014 roku, o godzinie 9.00 
w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, ul. Rynek 1, sala nr 48, II piętro.

 

W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.
 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

WYSZUKIWARKA