Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Ruszył Program Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny
2014-05-27 22:30:00

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY WOLSZTYN !


1 czerwca 2014 roku nasz samorząd uruchomił Program „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”, adresowanego do wielodzietnych rodzin, bez względu na jej dochód i zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica ( zarówno matkę, jak i ojca ), jego małżonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka oraz dyrektora domu dziecka.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn, a jego cele to  :

 • zwiększenie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta i Gminy Wolsztyn,
 • promocja koordynacja systemu ulg w podmiotach nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i Gminy Wolsztyn oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
 • uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami,
 • budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny,
 • organizacja konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych rodzin,
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia dużych rodzin.

Partnerami Programu są gminne instytucje ( np. WDK, MOSiR, Muzeum ) oraz prywatne podmioty ( np.sklepy, zakłady usługowe itp. ), które wyraziły wolę współpracy z naszym samorządem w tym zakresie. Siedziba każdego Partnera uczestniczącego w Programie będzie oznakowana specjalną naklejką.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu „ Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”, będzie specjalna karta wydawana bezpłatnie przez Burmistrza Wolsztyna. Dokument ten przysługiwać będzie :

 1. małoletniemu dziecku  – nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia,
 2. pełnoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia,
 3. dziecku legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – nie dłużej niż okres ważności orzeczenia,
 4. dziecku umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – nie dłużej niż na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka.
 5. rodzicom – sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w punktach 1-4.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie kart, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Posiadacz „Wolsztyńskiej Karty Dużej Rodziny” będzie mógł skorzystać z całego szeregu ulg i zwolnień przy zakupie towarów i usług u Partnerów Programu. Karty wykonane na wzór karty bankomatowej wydawane będą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Na każdej z nich znajdą się dane osobowe jej posiadacza. Warunkiem otrzymania karty będzie złożenie wniosku o jej wydanie bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie lub za pośrednictwem Internetu, korzystając ze strony www.kartarodziny.wolsztyn.pl (strona internetowa będzie jednocześnie katalogiem dostępnych ulg i zwolnień). Warunki, które trzeba spełnić w celu wydania karty, określa moje zarządzenie.

 

Serdecznie zachęcam do udziału w Programie.

 

Z poważaniem
Burmistrz Wolsztyna
Andrzej Rogozinski

 

 

http://www.kartarodziny.wolsztyn.pl 

 

 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 

WYSZUKIWARKA