Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Dożynki Powiatowo-Gminne w Chorzeminie
2014-09-07 19:50:17

 

Przemówienie Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego

 

Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście!


Jako Burmistrz Wolsztyna, gospodarz terenu i zarazem współgospodarz dzisiejszych dożynek,  jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie na gościnnej ziemi wolsztyńskiej, w rolniczej od zarania dziejów wsi Chorzemin. Z wielkim wzruszeniem odebrałem wraz z Panem Starostą pachnący wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi, przekazany nam przez starostów dożynkowych. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar.

Bochen chleba, którym podzieliliśmy się przed chwilą z uczestnikami tegorocznych dożynek, symbolizuje bowiem nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory, ale również jest symbolem efektów mozolnej pracy, codziennej troski mieszkańców wsi oraz ich głębokiego przywiązania do kultywowania narodowej tradycji.

Cieszę się niezmiernie, że mogę wspólnie radować się z Wami
i dziękować Bogu za tegoroczne zbiory. Wiem, że  praca rolnika uzależniona jest w głównej mierze od  czynników przyrodniczych, klimatycznych oraz sytuacji gospodarczej kraju. Ale wiem też, że troskliwe i doświadczone oko gospodarza czuwa nad tym, aby zebrać jak najobfitszy plon.


Szanowni Państwo !

Wiele pięknych słów o staropolskich tradycjach dożynkowych powiedział przed chwilą Pan Starosta Ryszard Kurp. Dlatego też jako gospodarz tego terenu pozwolę sobie przedstawić – szczególnie naszym gościom – kilka informacji na temat struktury gospodarki rolnej w Gminie Wolsztyn.

Tereny wiejskie naszej gminy związane są przede wszystkim
z produkcją rolną, w części z prowadzonym tu przetwórstwem rolno-spożywczym oraz działalnością produkcyjno-usługową.


Gminę charakteryzuje stosunkowo wysoki udział terenów użytkowanych rolniczo w stosunku do jej powierzchni ogólnej. Użytki rolne o powierzchni około 12 tysięcy ha stanowią 47 % tego obszaru.
W ich strukturze dominują grunty orne, które stanowią 69 % ogólnej powierzchni, następnie łąki i pastwiska – 31 %. Niewielki udział mają sady, które zajmują 0,16 % użytków rolnych. Grunty orne gminy charakteryzują się średnią i niską jakością gruntów.


Zasadniczy udział w produkcji rolnej mają rolnicy indywidualni, dysponujący zdecydowaną większością ogólnej powierzchni użytków rolnych gminy. Największa liczba gospodarstw indywidualnych występuję w takich miejscowościach jak Obra, Kębłowo, Stary Widzim oraz Tłoki. W Gminie Wolsztyn przeważają gospodarstwa małe od 1-5 ha stanowiące około 50%, a najmniej bo 20% gospodarstw jest powyżej 10,00 ha. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja powiększania gospodarstw indywidualnych dzięki dzierżawie oraz zakupom gruntów głównie z zasobów ARN SP. Produkcja roślinna w gospodarstwach indywidualnych ze względu na przewagę słabych gleb nastawiona jest przede wszystkim na uprawę zbóż i ziemniaków. Coraz więcej rolników i przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, wśród których na terenie naszej gminy przeważają: uprawa pieczarek oraz boczniaków, fermy drobiarskie oraz uprawa szparagów.

Szanowni Państwo!

Chorzemin to niewielka wieś, która z kolei ma istotne znaczenie w produkcji rolnej i działach specjalnych produkcji rolnej Gminy Wolsztyn. W Chorzeminie przeważają gleby klasy IV i V. Produkcja roślinna nastawiona jest na uprawę zbóż, które wykorzystywane są na potrzeby produkcji zwierzęcej gospodarstw. Wysokie plony są wynikiem zastosowania nowoczesnych technologii w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin. Głównym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest  hodowla trzody chlewnej oraz bydła oparta na nowoczesnych technologiach. Wielu rolników modernizuje swoje gospodarstwa, dostosowując je do obowiązujących standardów. Ogółem rolnicy indywidualni prowadzą ponad 60 gospodarstw o powierzchni około 500 ha gruntów rolnych. Największe gospodarstwo prowadzą Państwo Iwona i Janusz Matysik (57 ha). Chlubą Chorzemina jest Przedsiębiorstwo Prywatne „Biegpol” Pani Grażyny Biegańskiej słynące z uprawy pieczarki białej i brunatnej , boczniaka oraz shi-take (szi-take), które są doceniane na stołach całej Europy.

Szanowni Zebrani!
Od 10 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Polska żywność, której produkcja oparta jest na zdrowych zasadach produkcji staje się coraz bardziej konkurencyjnym towarem na europejskich rynkach. Bardzo się cieszę, że dzięki temu jesteśmy bliżej świata i zyskujemy nowe możliwości,  choć nie brakuje w dalszym ciągu kłopotów i trudności. Jestem przekonany, że z każdym rokiem stajemy się coraz bardziej konkurencyjni na rynkach Europy i świata. Nie brakuje jednak trudności związanych ze zmieniającymi się warunkami pracy, szczególnie w sytuacji narastającego konfliktu na Ukrainie i sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, co mocno dotknęło liczną rzeszę hodowców owoców i warzyw w naszym kraju. Jest też ciągła obawa o stabilny poziom cen produktów rolnych. Życzę wszystkim rolnikom, aby najbliższe lata przyniosły jak najbardziej przewidywalne warunki gospodarowania, radość z efektów codziennej pracy, ale również jak najwięcej satysfakcji, także ekonomicznej, pozwalającej na godne życie rolniczych rodzin oraz dalsze unowocześnienie produkcji.  Wierzę, że unowocześnienie  gospodarstw, stosowanie nowych technologii, to nie tylko wyższe plony, lepsze efekty rolniczej pracy, ale także poprawa warunków pracy, a tym samym możliwość nowych wyzwań, na które do tej pory często brakowało czasu.
  
Drodzy Rolnicy!
W dniu Waszego święta proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za trud, wysiłek oraz umiłowanie ziemi. To dzięki Waszej pracy, pomimo trudnej sytuacji na wsi, nie zabraknie nikomu sprawiedliwie dzielonego chleba.

Życzę Wam - jako bohaterom dzisiejszej uroczystości, a także nam tu wszystkim zebranym, abyśmy łamiąc się bochnem chleba, zawsze umieli wyrazić szacunek dla rolniczego trudu, a tym samym wdzięczność za zbiory i pamiętali, że środowisko wiejskie to nie tylko praca na roli, ale i pielęgnowanie zwyczajów, obrzędów i dziedzictwa kulturowego.
Dziękuje Wam również za to, że na co dzień angażujecie się w działania podejmowane przez nasz samorząd nakierowane na poprawę warunków życia na wsi, związane chociażby z infrastruktura techniczną i społeczną.  Już dziś widzimy bardzo wyraźne efekty tej współpracy.
W imieniu społeczności miasta i gminy Wolsztyn dziękuję za codzienny trud, wytrwałość i konsekwencję, a także życzę zdrowia i pomyślności osobistej.

Drodzy Rolnicy i Szanowni Goście dzisiejszego Święta Plonów !
Pragnę serdecznie podziękować księdzu kanonikowi Sławomirowi Majchrzakowi za odprawienie Mszy Św.

W szczególny sposób pragnę podziękować mieszkańcom Chorzemina za zaangażowanie w organizację powiatowo - gminnych dożynek. Szczególne podziękowania należą się Panu Sołtysowi Sławomirowi Krawczykowi, Radzie Sołeckiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orkan Chorzemin”  oraz sponsorom.
Składam także podziękowania pracownikom Wolsztyńskiego Domu Kultury, a szczególnie Zespołowi Pieśni i Tańca Kębłowo za przepięknie przedstawiony obrzęd dożynkowy, a także wszystkim zaangażowanym pracownikom samorządowym.
 Życzę wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz dalszej wytrwałości w zmaganiach z codziennością naszego życia. Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim Szanowni Zebrani za udział w dzisiejszej uroczystości, a dalsza jego część niech będzie okazją do spędzenia czasu
w słonecznej i przyjaznej atmosferze.

Dziękuję za uwagę!

 


 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

WYSZUKIWARKA